Institutet för Juridik och Internet

Institutet för Juridik och Internet ("IJI") är en politiskt oberoende ideell expertorganisation som grundades 2013 av Mårten Schultz och Filippa Sjödén och drivs sedan 2015 av Mårten Schultz och Ängla Eklund. IJI arbetar med internetrelaterade rättighetsfrågor med fokus på yttrandefrihet och integritet. IJI är bl.a. experter på frågor som rör förtal, hämndporr, spridandet av kränkande information, hets mot folkgrupp, dataskydd, sharenting, ansvarsfrågor för plattformar, digitala spridningar, hot, kränkningar m.m.


IJI medverkar ofta i media, deltar som remissinstans för nya lagförslag, föreläser och konsulterar företag, myndigheter och organisationer i frågor som rör vårt expertområde. Vi arbetar även på EU-nivå med projektet The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online.


Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa enskilda som utsatts på nätet men rekommenderar att alltid kontakta polisen om du har utsatts för ett brott.Kontakt med IJI sker via våra kanaler på sociala medier. För brådskande medieförfrågningar kan du ringa oss på 0707270602. För föreläsningsförfrågningar kontakta info@juridikinstitutet.se.


- Mårten Schultz & Ängla Eklund