slider1
report
slider3
slider2

Svenskarna och internet

Nyligen kom 2016 års rapport ”Svenskarna och internet”. Årligen sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur...

Nätintegritet

Integritetskyddet i digitala miljöer Den tekniska utvecklingen har gett oss ständigt nya möjligheter att på nya sätt ta del av information, sprida åsikter och kommunicera. Ett stort och viktigt framsteg för...