INSTITUTET FÖR JURIDIK OCH INTERNET

Institutet grundades för att arbeta mot internetrelaterade kränkningar. Arbetet sker främst genom två verksamhetsområden. Det första området handlar om opinionsbildning och utbildning. Institutets föreläsningsgrupp föreläser kontinuerligt över hela landet. Föreläsningarna sker bland annat för personal och elever i skolan, för myndigheter och för den privata sfären. Institutet har dessutom under sin relativt korta tid redan gett ut två böcker om näthat, agerat remissinstans och har blivit en självklar röst i debatten om internetrelaterade kränkningar.

In English

OM INSTITUTET

Institutet för Juridik och Internet är en politiskt oberoende ideell expertorganisation som grundades av professor Mårten Schultz och Filippa Sjödén i februari 2013. Institutet består av juridikstudenter från Stockholm och Uppsala med stöd från praktiskt verksamma jurister. Institutet grundades för att arbeta mot internetrelaterade kränkningar. Arbetet sker främst genom två verksamhetsområden. Det första området handlar om opinionsbildning och utbildning. Institutets föreläsningsgrupp föreläser kontinuerligt över hela landet. Föreläsningarna sker bland annat för personal och elever i skolan, för myndigheter och för den privata sfären. Institutet har dessutom under sin relativt korta tid redan gett ut två böcker om näthat, agerat remissinstans och har blivit en självklar röst i debatten om internetrelaterade kränkningar. Det andra huvudsakliga området är inriktat på att kostnadsfritt hjälpa individer som utsatts för kränkningar på internet. Institutets utrednings- och processgrupper hjälper bland annat till med juridisk rådgivning och agerar ombud åt den som behöver få sin sak prövad i domstol. Institutet hjälper även till med bland annat avindexeringar av oönskade sökresultat och överprövningar av polisens beslut att lägga ner utredningar. Verksamheten bedrivs för att göra internet till en bättre plats där normalt ansvarstänkande ska vara normen – och att hjälpa de som redan utsatts för kränkningar.

INSTITUTET I MEDIA

Ett utdrag av dem senaste framträdande och uttalanden vi har gjort i media.

KONTAKTA OSS

9 + 11 =

Vi har mycket förfrågningar så vi ber er använda formuläret om ert ärende inte är brådskande. 

Vid brådskande ärenden kontakta Ängla Eklund på: 070 – 727 06 02